วันเดียวเที่ยวได้เที่ยวดี “ราชบุรี” สีสันเที่ยวใกล้กรุง

ระยะเวลา 1 วัน

วันที่ออกเดินทาง 28 - 28 มี.ค. 63

เดินทาง

ราคา 1,990 บาท

แกลอรี่

 วันเดียวเที่ยวได้เที่ยวดี  

“ราชบุรี” สีสันเที่ยวใกล้กรุง
 
✅อุโบสถทองคำร้อยล้าน วัดพระศรีอารย์ 
✅ณ สัทธา อุทยานไทย อีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ปลูกฝังรากเหง้าแห่งความเป็นไทย
✅เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเลียนแบบได้ยาก  “เรื่องของโอ่ง”
✅พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี ที่สร้างขึ้นในสมัย ร.6 เที่ยวชมประวัติเมืองราชบุรี 
✅กาดวิถีชุมชนคูบัว ตลาดชุมชนภายในคอนเซ็ปต์ที่ว่า "เดินดินกินโตก"
✅โบสถ์คริสต์พระฤทัย มีอายุมากกว่า 100 ปี

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

เยือนเมืองประวัติศาสตร์ ถิ่นตะวันตก

วัดสวย...วิวอลังฯ ศรัทธาสร้างสรรค์

อีสาน...ร้อยโสบุรี

เสาร์ ๕ ไหว้พระ ๕ วัด แปดริ้ว

DIRECTORY

บริษัท อีซี่ เวเคชั่น จำกัด Easy Vacation Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-625-1507

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : [email protected]

เว็บไซต์ : www.easyvacation.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทอีซี่ เวเคชั่น) ติดต่อเรา

© 2022 Easy Vacation Co.,Ltd All Rights Reserved.