“ทุ่งดอกบัวตอง” อลังการ บานทั้งดอย

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

วันที่ออกเดินทาง 26 - 29 พ.ย. 63

เดินทาง

ราคา 12,500 บาท

แกลอรี่

“ทุ่งดอกบัวตอง” อลังการ บานทั้งดอย 

เดินทางวันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน 2563
เดินทางโดยสายการบิน THAI SMILE

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

สโลว์ไลฟ์@อุทัย

แอ่วน่านผ่านเมืองเหนือ

เยือนเมืองประวัติศาสตร์ ถิ่นตะวันตก

เที่ยววิถีริมน้ำ สุดอัศจรรย์ สุพรรณฯ – อ่างทอง

DIRECTORY

บริษัท อีซี่ เวเคชั่น จำกัด Easy Vacation Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-625-1507

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : [email protected]

เว็บไซต์ : www.easyvacation.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทอีซี่ เวเคชั่น) ติดต่อเรา

© 2021 Easy Vacation Co.,Ltd All Rights Reserved.